Palvelut

Nykyaikaiset kameravalvonta järjestelmät tarjoavat todella korkeatasoista kuvanlaatua ja uusilla valvontakameroilla päästään jopa 4K:n kuvanlaatuun. Henkilö- tai ajoneuvotunnistus on uusien kameroiden kuvasta helppoa. Tehokkaat ja monipuoliset tallentimet ovat erittäin helppokäyttöisiä sekä mahdollistavat kamera kuvien katsomisen puhelimella tai tabletilla netin välityksellä. Kameravalvonta on iso osa myymälä-, teollisuus-, pankki- ja huoltoasematurvallisuudelle, mutta nukyiset sovellutukset tarjoavat kustannustehokkaita ratkaisuja yhä monipuolisemmalle asikaskunnalle kuten esimerkiksi kotitalouksille.

Rikosilmoitin järjestelmä ilmaisee luvattoman tunkeutujan lisäksi halutessa myös vesivuodot, tulipalon, alhaisen/korkean lämpötilan, tai muun poikkeaman, josta kiinteistölle ja henkilöstölle voi aiheutua vaaraa. Rikosilmoitinkeskus lähettää tapahtumasta ilmoituksen sovitulla tavalla esimerkiksi matkapuhelimeen tai vartiointiliikkeeseen.

Kulunvalvonnalla pystytään rajaamaan kiinteistöön pääseviä henkilöitä, sekä tarvittaessa rajoittamaan heidän kulkuaan sisätiloissa. Järjestelmästä pystytään keräämään kulkutapahtumia muistiin ja niitä voidaan jälkikäteen tarkastella sekä koostaa raportteja. Kulkutapahtumia voidaan tarkastella hyvin tarkasti, esim. tietyn oven, päivän tai kellonajan mukaan.

Huolto ja ylläpito palveluilla varmistetaan järjestelmien toimivuus ja pyritään ennalta ehkäisemään mahdolliset vika tilanteet. Kaikki järjestelmät vanhenevat ajan myötä ja laitteiden toimivuuden kannalta on tärkeää laitteiston vuosittainen testaus sekä mahdollisten puutteiden korjaus.